Bramor rTK

Bramor rTK

Predstavitev novega brezpilotnega letalnika Bramor rTK:

 • popolnoma avtonomen in varen polet
 • uporaba najsodobnješih INS sistemov
 • precizni RTK GNSS sprejemnik (ekvivalenten ostalim geodetskim instrumentom) nam omogoča zajem podatkov brez oslonilnih točk na terenu
 • zmogljiva fotogrametrična kamera z resolucijo 24 MP (posebej prilagojena za ta namen)
 • trajanje snemanja do 2.5h
 • zagotovljena natančnost meritev reda 1cm
 • v enem delovnem dnevu lahko posnamemo 10-50km2 (odvisno od zahtevane natančnosti)

 

Predstavitev pojektov in pripadajočih rezultatov (precizni DOF, 3D oblak točk, DMV):

 

 1. Občina Ruše - virtualno lasersko skeniranje širšega centra v velikosti cca. 10km, za potrebe izgradnje kanalizacijskega omrežja
 2. Občina Benedikt - virtualno lasersko skeniranje širšega centra v velikosti cca. 3km2, za potrebe izdelava 3D modela in ažuriranja prostorskih podatkov
 3. Občina Svetu Juirj ob Ščavnici - virtualno lasersko skeniranje širšega centra v velikosti cca. 2.5km, za potrebe različnih projektov (vodovod, kanalizacija, obnova cest)
 4. Občina Sveti Jurij v Slov. G. - virtualno lasersko skeniranje širšega centra v velikosti cca. 1.3km, za potrebe izdelave preciznega DOF-a in ažuriranja prostorskih podatkov
 5. Občina Destrnik - virtualno lasersko skeniranje širšega centra v velikosti cca. 4.7km, za potrebe izgradnje kanalizacijskega omrežja in 3D predstavitve obravnavanega območja
 6. Občina Cerkvenjak - virtualno lasersko skeniranje širšega centra v velikosti cca. 3.4km, za potrebe izgradnje kanalizacijskega omrežja in ažuriranja prostorskih podatkov
 7. Občina Kozje - virtualno lasersko skeniranje širšega centra v velikosti cca. 0.45km, za potrebe spremljanja plazenja ter izdelave 3D modela območja in geodetskega načrta
 8. Občina Lendava - virtualno lasersko skeniranje potoka Črnec na odseku Odranci-Lendava (cca. 23km, širina snemanja cca. 400m) , za potrebe izdelava poplavne študije
 9. Občina Križevci - virtualno lasersko skeniranje na širšem območju Gajševskega jezera v velikosti cca. 2.3km, za potrebe projektiranja sprehajalne poti
 10. Občina Slovenjske Konjice/Šentjur - virtualno lasersko skeniranje AC odseka Tepanje-Pletovarje (cca. 8.2km, širina snemanja cca. 300m) , za potrebe idejne študije in prenove vozišča
 11. Občina Vrhnika - virtualno lasersko skeniranje odseka regionalne ceste Verd-Bistra (cca. 2.5km, širina snemanja cca. 250m) , za potrebe prenove cestišča, projektiranja pločnikov in izgradnje vodovodnega omrežja
 12. Občina Lenart - virtualno lasersko skeniranje širšega območja industrijske cone v velikosti cca. 0.75km, za potrebe izdelave preciznega DOF-a in računanja volumnov izkopanega in navoženega materiala
 13. Občina Starše - virtualno lasersko skeniranje območja pokopališča v velikosti cca. 0.06km, za potrebe izdelave preciznega DOF-a in vzpostavitve katastra grobov
 14. Občina Šentilj - virtualno lasersko skeniranje na območju Sladkega Vrha v velikosti cca. 0.37km, za potrebe izdelave preciznega DOF-a in idejne zasnove prenove urbanega središča
 15. Občina Šentilj - virtualno lasersko skeniranje na območju Selnice ob Muri v velikosti cca. 0.23km, za potrebe projektirana novega odlagališča odpadkov
 16. Občina Domžale - virtualno lasersko skeniranje na območju Domžal v velikosti cca. 1.37km, za potrebe izdelave preciznega DOF-a in projektiranja vodovodnega omrežja
 17. Občina Železniki - virtualno lasersko skeniranje odseka lokalne ceste v naselju Martinj Vrh (cca. 1.4km, širina snemanja cca. 150m) , za potrebe prenove cestišča in projektiranja odvodnjavanja ter podpornih zidov
 18. Občina Moravske Toplice - virtualno lasersko skeniranje na območju apartmanskega naselja znotraj Term 3000 v velikosti cca. 0.17km, za potrebe prenove celotnega bivalnega kompleksa
 19. Občina Radenci - virtualno lasersko skeniranje na območju Kapelskega Vrha v velikosti cca. 0.17km, za potrebe spremljanja plazenja ter projektiranja odvodnjavanja ter podpornih zidov in sanacij objektov
 20. Občina Maribor - virtualno lasersko skeniranje na območju industrijske cone Melje v velikosti cca. 0.05km, za potrebe izdelave rušitvenega načrta gospodarskih objektov

© 2010 Geodetske storitve Dean Kobale s.p.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET