Virtualno lasersko skeniranje (VLS)

Virtualno lasersko skeniranje (VLS)

Novo!!!!!  Novo!!!!!  Novo!!!!!  Novo!!!!!   

 

Najnovejša pridobitev našega podjetja – VIRTUALNO LASERSKO SKENIRANJE.

HITRO KARTIRANJE Z VISOKO NATANČNOSTJO!!!

Virtualno lasersko skeniranje  (VLS) je dokaj nova tehnologija, tako v Sloveniji, kakor tudi drugod po svetu, na osnovi katerega lahko v relativno kratkem času in 'dostopni' ceni pridobimo/zajamemo veliko količino podatkov o danem območju obravnave. Pravzaprav lahko s sistemom za virtualno lasersko skeniranje, ki ga realiziramo s komplementarno uporabo GNSS sistema z  majhnim,  radijsko  vodenim  in  brezpilotnim  plovilom  UAV  (angl.  Unmanned  aerial vehicle - v našem primeru Oktokopter) ter zmogljivo digitalno fotokamero velike resolucije oz. ločljivosti, zapolnimo 'praznino' med terestično geodezijo in postopki klasične fotogrametrije.

Omenjena tehnologija je tudi vse večja konkurenca Aerolaserskem skeniranju (ALS) oz. LIDAR-ju ter t.i. mobilnin laserskim sistemom (MLS) predvsem na račun relativno hitre izvedbe ter razmerja med stroški in zagotovljeno visoko natančnostjo končnega rezultata.

POTEK ZAJEMA PROSTORSKIH PODATKOV

Na osnovi simultane uporabe mikrokopterja in sistemom virtualnega laserkega skeniranja (VLS) na terenu po postopku daljinskega zaznavanja (brezkontaktne meirtve) zajamemo/izmerimo več milijonov tock (tudi do 9 miljonov točk), ki definirajo realen teren v danem trenutku obravnave. Tako pridobimo veliko količino informacij o prostoru ali obravnavanem objektu (3D koordinate posamezne točke in podatek o barvi, georeferencirana slika območja obdelave visoke ločljivosti), na katerih sloni nadaljna obdelava v pisarni znotraj specifičnega programskega paketa.

Potek meritev:

1. Terenski zajem podatkov (traja od 30 min – do nekaj ur)

2. Obdelava podatkov v pisarni (posebno programsko okolje)

REZULTATI

Rezultat predstavlja velika količina georeferenciranih fotografij, ki jih v posebnem programskem paketu ustrezno obdelamo ter območje obravnave predstavimo z oblakom točk (ponit cloud) na osnovi katerega lahko izdelamo natančne 3D modele območij ali objektov. Velika prednost omenjene tehnologije je tudi ta, da kot stranski produkt pridobimo še georeferenciran/geolociran digitalni ortofoto (DOF) velike ločljivosti (cca. 2cm), ki ga uporabimo kot podlogo že prej omenjenemu oblaku točk, ter tako dobimo končni izdelek – realističen 3D model območja ali objekta.

Projektiranje na realističnih podlagah je želja vsakega arhitekta. Postavitev projektiranega objekta v prostor in realistična vizualizacija je do sedaj predstavljala zamudno delo in cenovno dostopna le določenim projektom.  Z VLS lahko izdelate realistične modele okolja po katerih se lahko poljubno sprehajate in pridobivate metrične informacije.

© 2010 Geodetske storitve Dean Kobale s.p.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET