Reference

Reference

Večja opravljena dela v zadnjih letih na področju splošne geodezije (po posameznih sklopih):

 GEODETSKI NAČRTI:

 1. geodetski načrt pred in po izgranji Medicinske fakultete v Mariboru

 2. geodetski načrt pred in po rekonstrukciji dela tovarne Paloma v Sladkem Vrhu

 3. geodetski načrt pred in po rekonstrukciji dela tovarne Swaty v Zrečah

 4. geodetski načrt za rekunstrukcijo vozišča dela AC odseka Višnja Gora – Ivančna Gorica (7 km – delo je bilo opravljeno v 4 dneh)

 5. geodetski načrt za potrebe projektiranja in izgradnje krožišč v Mariboru, Šentilju, Miklavžu, Lenartu

 6. geodetski načrt za projektiranje vodovodnega omrežja za celotno prekmurje (po delih); znotraj evropskega projekta ‘Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C‘ (600km)

 7. geodetski načrt trojiškega jezera za potrebe ureditvenega načrta (150 ha)

 8. geodetski načrt jezera Radehova za potrebe ureditvenega načrta (120 ha)

 9. geodetski načrt trase za novi vodovod na območju Voličine in Selc (15 km)

 10. geodetski načrt območja za izgradnjo Golf igrišča Otočec; območje Otočca - grad Struga ( 180 ha)

 11. geodetski načrt za rekonstrukcijo cest na območju Sv. Jurija, Blaguša, Dragotincev,
  Grabonoša, Jamne, Seliščev in Slaptincev v dolžini 15 km

 12. geodetski načrt trase novega vodovoda na območju občin Metlika,Črnomelj, Semič v dolžini 50 km (delo je bilo opravljeno v dveh mesecih)

 13. geodetski načrt mikro in makro lokacij za nove mostove na območju Strmca na predelu Loga pod Mangartom in številni vsako letni posnetki pred in po sanaciji plazov ter gradnjein rekonstrukcije mostov ( Čeplje -  Dolenja trebuša, Drežniške ravne – Koračice, Vuhred, Vuzenica, Žalec, Podbrezje, Pondor,Tolmin – Čandrk, Čepovan- Zidani Most,...) v sodelovanju z najbolj priznanim strokovnjakom na tem področju (g. Metod Krajnc – ISB d.o.o.)

 14. geodetski načrt za potrebe projektiranja daljnovoda preko Kozjaka v skupni dolžini 30km

 15. geodetski načrt za izgradnjo novega vodovodnega in kanalizacijskega sitema na območju občine Gorenja Vas (10 km – delo je bilo opravljeno v dveh tednih)

   

  INŽENIRSKA GEODEZIJA – ZAKOLIČBE, GEODETSKE MREŽE, PREMIKI:

 1. zakoličba in spremljanje gradnje  ter morebitnih deformacij in premikov nakupovalnega centra Europark v Mariboru

 2. zakoličba in spremljanje gradnje Medicinske fakultete v Mariboru

 3. vzpostavitev reperjev in definicija višinske mreže prvega reda  - natančnost reda 0.1 mm za potrebe spremljanja pomikon novo zgrajene Medicinske fakultete v Mariboru

 4. zakoličba in spremljanje gradnje tovarne in poslovnih prostorov podjetja Marifarm v Mariboru

 5. zakoličba in spremljanje gradnje nakupovalnega centra City v Mariboru

 6. zakoličba in spremljanje gradnje dela tovarne Swaty v Zrečah

 7. zakoličba in spremljanje gradnje dela tovarne Paloma v Sladkem Vrhhu

 8. zakoličba in spremljanje gradnje nakupovalnega centra Planet Tuš v Mariboru

 9. zakoličba in spremljanje gradnje stanovanjsko-poslovnega objekta Forum v Cankarjevi ulici v Mariboru

 10. zakoličba in spremljanje gradnje stanovanjskega kompleksa Objekti 1, 2 in 3 v Žoglarjevi ulici v Mariboru

 11. zakoličba in spremljanje gradnje trgovin  „Tuš“, in „Hofer“ na Studencih

 12. zakoličbe na območju zdravilišča Dobrna

 13. obremenilni preizkus mosta v Prevaljah

 14. zakoličbe in spremljanje gradnje različnih odsekov AC po celotni Sloveniji

 15. zakoličbe in spremljanje gradnje krožišč v Mariboru, Šentilju, Miklavžu, Lenartu

 16. zakoličbe in spremljanje gradnje stanovanjskih blokov (cca. 5-7 letno)

   

  EVIDENTIRANJE OBJEKTOV IN VPIS V KATASTER STAVB:

 1.    evidentiranje in vpis v kataster stavb  nakupovalnega centra Europark v Mariboru

 2.    evidentiranje in vpis v kataster stavb  Medicinske fakultete v Mariboru

 3.    evidentiranje in vpis v kataster stavb  tovarne Marifarm v Mariboru

 4.    evidentiranje in vpis v kataster stavb  celotnega kompleksa tovarne in poslovnih prostorov podjetja TBP d.d. v Lenartu

 5.   evidentiranje in vpis v kataster stavb  dela tovarne Swaty v Zrečah

 6.   evidentiranje in vpis v kataster stavb  dela tovarne Paloma v Sladkem Vrhhu

 7.   evidentiranje in vpis v kataster stavb  bencinskih črpalk Maxen 24/7

 8.   evidentiranje in vpis v kataster stavb  bencinski črpalk in postajališč OMV Group (Šentilj - Dobrenje)

 9.   evidentiranje in vpis v kataster stavb  stanovanjskih blokov (cca. 5-7 letno)

   

  ZEMLJIŠKI KATASTER:

 1. pogodbena komasacija in spremembe bonitet zemljišča na območju občine Sveta Trojica v Slov. G. (K.O. Zgornja Senarska – cca. 40 ha)

 2. parcelacija, združitev parcel in ureditev meje v apartmanskem naselju Term 3000 v Moravcih

 3. parcelacija za potrebe Golf igrišča v Moravcih

 4. parcelacija, izravnava in ureditev meje za potrebe projektiranja urbanega vrtnarstva, t.i. ‘Urbane brazde‘ znotraj evropskega projekta Evropska prestolnica kulture (Maribor)

 5. združitev parcel za potrebe ugodnejše obdavičtve nepozidanega stavbnega zemljišča (Porsche Maribor preko Amakon (g. Stanko Florjančič) – Tezno, Počehova )

 6. ureditev mej in parcelacija za potrebe pridobivanja gradbenega dovoljenja za izgradnjo nakupovalnega središča Europark (Maribor)

 7. ureditev mej in parcelacija za potrebe pridobivanja gradbenega dovoljenja za izgradnjo Medicinske fakultete Maribor

 8. sprememba in ureditev poteka meje katastrske občine (Zg. Porčič/ Sp. Žerjavci)

 9. ‘prenos zazidalnih načrtov v naravo‘ – parcelacije in ureditve mej

 10. katasterska ureditev dolžinskih objektov (lokalnih in državnih cest) na območju občin Lenart, Sveta Ana, Jurovski Dol, Sveta Trojica, Benedikt, Cerkvenjak, itd (cca.70 km)

 11. spreminjanje bonitet zemljišč (g. Andrej Dvoršak pooblaščenec GURS-a)

      

  KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (priložen letak):

 1. zajem terenskih podatkov, evidentiranje gospodarske javne infrastrukture (vodovod) ter izdelava elaborata in predaja le tega v zbirni kataster GJI na GURS za potrebe evropskega projekta ‘Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C‘ (cca. 600 km – smo edino podjetje v Sloveniji, ki je v zadnjem letu predalo več kot 500 km)

 2. zajem terenskih podatkov, evidentiranje gospodarske javne infrastrukture ter izdelava elaborata in predaja le tega v zbirni kataster GJI na GURS – vodovod, kanalizacija (občina Sveta Trojica – cca. 20 km)

 3. zajem terenskih podatkov, evidentiranje gospodarske javne infrastrukture ter izdelava elaborata in predaja le tega v zbirni kataster GJI na GURS – vodovod, kanalizacija, javna razvetljava in eletrika (občina Sveta Ana – cca. 15 km)

 

       VIRTUALNO LASERSKO SKENIRANJE - MIKROKOPTER:

 1. izdelava preciznega digitalnega ortofota (DOF) visoke resulucije do 2 cm in pripadajočega oblaka točk ter barvnega 3D modela površja ali obravnavanega območja (več kot 30 projektov) – območja plazu v Martinj Vrhu, Kapelskem Vrhu, Košakih, bencinski servisi Petrol, deponija odpadnega materiala Lenart, poplavna študija Šentilj, apartmansko naselje v Termah 3000, projektiranje ceste v Radehovi, projekriranje vodovoda v Domžalah, revitalizacija centra občine Sveta Ana in Jurovski Dol, itd…

 

Ob naštetih večjih geodetskih delih, pa izvedemo vsako leto cca 700 manjših geodetskih del podobnega tipa na območju celotne Slovenije.

© 2010 Geodetske storitve Dean Kobale s.p.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET