Izračun: evidentiranje stavbe

Izračun: evidentiranje stavbe

  Cenik geodetskih storitev

EVIDENTIRANJE STAVBE:
Št. točk Opis del Znesek
Število točk (vogalov) stavbe
Bruto tlorisna površina stavbe
Število solastnikov stavbe
Število kilometrov od sedeža podjetja do vaše parcele
Izdelava elaborata
Materialni stroški Znesek
Koleki
Količki
  Znesek
Skupaj
DDV
Skupaj za plačilo

© 2010 Geodetske storitve Dean Kobale s.p.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET